Skip to main content

OBJEKTIF KUALITI (2021-2025) 

  1. Menawarkan sekurang-kurangnya 20 kursus-kursus Bahasa di peringkat Diploma dan Sarjana Muda.

  2. Melaksanakan sekurang-kurangnya 10 program sokongan setahun untuk  meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar.

  3. Sekurang-kurangnya 70% staf akademik memiliki kelayakan pasca siswazah.

  4. Menghasilkan sekurang-kurangnya purata satu penerbitan bagi staf akademik dalam setahun.

  5. Memastikan sekurang-kurangnya 90% staf akademik terlibat dalam penyelidikan.